×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wstęp Gimnazjalny Inkubator Talentów

Dotyczy umowy nr POKL.09.01.02-16-036/13-00 z dnia 07.01.2014 r. o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-16-036/13, pn. "Gimnazjalny Inkubator Talentów" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. trwa w Gminie Krapkowice projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach skierowany do uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 i Publicznego Gimnazjum  nr 2.

Od września  2014 r. w naszym gimnazjum będą odbywały się zajęcia "Gimnazjalnego Inkubatora Talentów", dlatego zachęcamy uczniów i ich rodziców do zapoznania się z ofertą tego projektu.

Proponujemy naszym gimnazjalistom:

uczniom klas I, II i III:

- zajęcia z języka polskiego,
- zajęcia koła teatralnego,
- zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych,
- zajęcia z matematyki dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia z biologii dla uczniów zdolnych,
- zajęcia z języka angielskiego dla uczniów zdolnych,
- zajęcia z języka angielskiego dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia z języka niemieckiego dla uczniów zdolnych,
- zajęcia z fizyki dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia z chemii dydaktyczno-wyrównawcze;

uczniom  klas I:

- zajęcia z wos.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz opieki psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prewencji mają na celu zapobieganie zagrożeniom i patologiom społecznym (m.in. cyberprzemoc, alkoholizm, narkomania, przemoc seksualna, agresja). Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie po zakończeniu zajęć pojadą na wycieczki edukacyjne do Planetarium w Chorzowie, Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Sejmu w Warszawie (2 dniowa) i do Krakowa.

Informacji na temat projektu udziela koordynator projektu mgr Maria Karwecka - nauczyciel ZSS nr w Krapkowicach.

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 351, W tym miesiącu: 20820, Wszystkich: 1112853