×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Zespół ds. projektów

W listopadzie 2015 r. zakończył się trwający dwa lata Projekt „Gimnazjalny Inkubator Talentów”, w którym uczestniczyło prawie 260 uczniów Publicznego Sportowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Krapkowicach.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach wyrównawczo-dydaktycznych z języka angielskiego, matematyki, fizyki i chemii, w zajęciach dla uczniów zdolnych z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języków obcych (angielskiego i niemieckiego), matematyki oraz zajęć z prewencji (klasy II) i doradztwa edukacyjno-zawodowego (klasy III). Ponadto uczniowie brali udział w kilkunastu  wycieczkach edukacyjnych:  dwukrotnie do Krakowa, Wrocławia, Chorzowa i raz w 2-dniowej do Warszawy, a także na Uniwersytet Opolski na wykłady i ćwiczenia z naukowcami tej uczelni.

Programy zajęć i wycieczek były bardzo atrakcyjne. Uczniowie często w innej formie niż na lekcjach poznawali wiedzę przedmiotową. Odwiedzali różne miejsca m.in. Sejm, Zamek Królewski w Warszawie i w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego, Planetarium, Obserwatorium Astronomiczne, stację meteorologiczną, Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, zakłady poligraficzne Chespa, zakłady papiernicze Metsa Tissue, oczyszczalnię ścieków, pieczarkarnię, Port Jachtowy, siłownię na powietrzu, Panoramę Racławicką, operę, ZOO z Afrykanarium.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobyte dzięki Projektowi przydadzą się naszym uczniom nie tylko na egzaminie gimnazjalnym, ale również w dalszej edukacji i codziennym życiu.

Szkolny Koordynator Projektu

Maria Karwecka


"Gimnazjalny Inkubator Talentów" przygotował w tym roku szkolnym dla uczniów gimnazjum cztery wycieczki edukacyjne. Dwie do Wrocławia, jedną do Krakowa i jedną do Chorzowa.

27 października 2015 r. uczestnicy zajęć z WOS i języka polskiego wczesnym chłodnym porankiem udali się wygodnym autokarem do Wrocławia. Mimo to przyjemnie zwiedzało się kolejne cele wycieczki, ponieważ świeciło słońce złotej polskiej jesieni.

Najpierw zwiedziliśmy Panoramę Racławicką. Obraz namalowany przez Jana Stykę, Wojciecha Kossaka i ich przyjaciół przed wojną był zawieszony w rotundzie we Lwowie. W czasie II wojny światowej przechowywany w stodole uległ poważnym uszkodzeniom, dlatego wymagał gruntownej renowacji. Wiele lat trwały prace konserwatorów i 30 lat temu został zainstalowany we wrocławskiej rotundzie, ponieważ to tutaj właśnie po wojnie osiadło wielu "lwowiaków".

Dzięki ekspozycji wielu uczniów uzupełniło swoją wiedzę n.t. powstania kościuszkowskiego i bitwy pod Racławicami.

O 11:00 mieliśmy zaplanowane obejrzenie widowiska W.A.Mozarta "Cosi fan tutte" w Operze. Temat stary jak świat: miłość, zdrada, niewierność, wybaczanie. Sztuka została napisana ok. 200 lat temu, ale przedstawiono ją we współczesnej scenerii. Piękna muzyka grana na żywo przez operową orkiestrę, gra i śpiew w wykonaniu młodych artystów sprawiły, że dla niektórych z nas była to prawdziwa "uczta melomana". Jednak nie wszyscy zgodzili się z opinią o kobietach zawartą w tym dziele wybitnego kompozytora. Po spektaklu czekał na nas pyszny obiad w restauracji w pobliżu Opery.

{morfeo 207}

Następnego dnia grupa uczniów, uczestników zajęć z biologii wzięła udział w drugiej wycieczce do Wrocławia. Tym razem celem było ZOO z Afrykarium i Muzeum Przyrodnicze.

Pogoda była piękna, więc spacer po wrocławskim ogrodzie pozwolił wszystkim zwiedzającym zobaczyć większość zwierząt na wybiegach. Największa atrakcja, potężne akwarium - Afrykarium jest niezwykłym miejscem i robi ogromne wrażenie na zwiedzających. Przyciąga różnorodnością i barwami życia w wodzie.

Ostatnim celem tego wyjazdu było Muzeum Przyrodnicze, które ze względu na bogactwo zbiorów zwiedzano z dużym zainteresowaniem.

{morfeo 210}

10 listopada 2015 r. grupa 41 uczestników zajęć językowych pojechała na wycieczkę do Krakowa. Z przewodnikiem zwiedzono Stare Miasto z najciekawszymi zabytkami m.in. Collegium Maius, Kościołem Mariackim, Kościołem Św. Wojciecha, Sukiennicami, Wieżą Ratuszową, Wierzynkiem, Bramą Floriańską, a następnie Skarbiec na Wawelu. Pogoda nie sprzyjała wędrówce po mieście, padał deszcz i było zimno, ale mimo tych przeciwności pogodowych wycieczka się udała i wszyscy mile ja wspominają.

Następnego dnia było Narodowe Święto Niepodległości - święto państwowe - niektórzy uczniowie mieli jeden dzień odpoczynku, a zaraz po nim 12 listopada pojechali już na ostatnią wycieczkę z Projektu, do Planetarium w Chorzowie. Tam 51 uczestników zajęć z matematyki, fizyki i chemii zapoznało się z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego i Stacji Meteorologicznej oraz obejrzało dwugodzinny seans n.t. "O zaćmieniach i nie tylko".


Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas III gimnazjum zostali przygotowani przez p. Dorotę Fuhrmann i p. Cecylię Kosmalę do zwiedzania 3 listopada 2015 roku Muzeum K.L. Auschwitz-Birkenau w ramach Projektu "K.L.Auschwitz-Birkenau".

Celem Projektu jest uświadomienie młodym ludziom tego, co zawarła w "Medalionach" Zofia Nałkowska.

"Tak zamyślona i zrealizowana impreza była dziełem ludzi. Oni byli jej wykonawcami i jej przedmiotem. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Jacyż byli ci ludzie?"

"Niech cały świat o tym wie, co oni tam robili".

Po zwiedzeniu Muzeum uczniowie zwiedzili Kraków.

To zderzenie dwóch światów ... terenu obozu ... i ...ruchliwego, tętniącego życiem pięknego miasta było zamierzone.

{morfeo 212}


27 października 2015 r. w ramach "Gimnazjalnego Inkubatora Talentów" uczniowie uczestniczący w zajęciach z WOS i języka polskiego pojechali na wycieczkę do Wrocławia. Zwiedzili Panoramę Racławicką", obraz i ekspozycję znajdującą się w Rotundzie. Budynek ten specjalnie wybudowano 30 lat temu, aby wyeksponować dzieło namalowane ponad 100 lat temu przez malarzy Jana Stykę i Wojciecha Kossaka oraz ich przyjaciół. Panorama przed zawieszeniem przeszła gruntowną renowację, ponieważ w czasie wojny przechowywana była w stodole i uległa uszkodzeniu. Przed wojną  miejscem jej eksponowania był Lwów. Po wojnie wielu lwowian znalazło swoje miejsce dalszego bytu właśnie we Wrocławiu, dlatego ich staraniem to właśnie tu Panorama Racławicka została wystawiona na stałe.

W programie wycieczki było także obejrzenie widowiska operowego W.A.Mozarta "Cosi fan tutte". We współczesnej scenerii rozegrała się stara jak świat historia n.t. miłości, wierności, zdrady. Wspaniała muzyka na żywo, piękne głosy młodych artystów były prawdziwą "ucztą melomana".

Nasyciwszy się sztuką i muzyką udaliśmy się na smaczny obiad, aby nasycić głód organizmu.


W ramach "Gimnazjalnego Inkubatora Talentów" uczestnicy zadań z WOS 19 października 2015 r. przeprowadzili wybory parlamentarne dla uczniów gimnazjum. Wybory poprzedziła plakatowa akcja wyborcza na ulotkę, hasło wyborcze, a także na temat tegorocznych wyborów: jak należy głosować. Przeprowadzono również lekcje WOS o partiach politycznych i wyborach parlamentarnych 2015 r.

Komisja wyborcza składająca się z uczniów przygotowała lokal wyborczy, a pod czujnym okiem koordynatorów tego projektu przestrzegała zasad głosowania. Zabezpieczono urnę wyborczą, przeliczono karty przed głosowaniem i po głosowaniu. Sprawdzono wszystkie listy wyborcze.

W wyborach uczestniczyło 65 uczniów i oddało 61 głosów ważnych, a 4 nieważne. Każdy głosujący musiał wykazać się dokumentem tożsamości (np.ważną legitymacją). Organizatorem tej akcji jest CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ w Warszawie. Do 23 października elektronicznie przekażemy wyniki naszego głosowania. Nasza szkoła w przeszłości uczestniczyła już w podobnych akcjach. W tym roku jest jedną z 1 500 szkół, w której przeprowadzono takie wybory. Wyniki ogólnopolskie głosowania zostaną ogłoszone 26 października 2015 r., zaraz po Wyborach Parlamentarnych 2015. Koordynatorami tego projektu w naszej szkole były p.p. Wiesława Wanicka i Maria Karwecka.

{morfeo 199}


W tym roku szkolnym w ramach Gimnazjalnego Inkubatora Talentów zaplanowano 10 wycieczek, w tym 6 na Uniwersytet Opolski, a 4 wycieczki edukacyjne dla uczniów uczestniczących w zajęciach z poszczególnych przedmiotów.

Program wyjazdów na Uniwersytet Opolski:

1. 22.05.2015 r. wykład z biotechnologii n.t. "Dlaczego krew jest czerwona?" dla uczniów klas IA,B,C i IIA,

2. 28.05.2015 r. doświadczenia z chemii n.t. "Paleta barw" i "Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej" dla uczniów klas IIIB i IIIC,

3. 29.05.2015 r. wykład z biotechnologii n.t. "Dlaczego krew jest czerwona ?" dla uczniów klas IIB, C, IIIA, B i C,

4. 01.06.2015 r. udział w XIII Festiwalu Nauki - pokazy z fizyki n.t."Prawa fizyki w Wirtualnym świecie" i "Szybciej, wyżej, dalej - sport i fizyka" dla uczniów klasy IB oraz  doświadczenia z biotechnologii n.t. "Mikroorganizmy w otoczeniu człowieka" i "Grzyby nie zawsze "noszą" kapelusze" dla uczniów uczestniczących w BIOLOGII,

5. 11.06.2015 r. doświadczenia z chemii n.t. "Paleta barw" i "Reakcje charakterystyczne w chemii organicznej" dla uczniów klas IB i IC,

6. 16.06.2015 wykład z fizyki dla wszystkich uczniów gimnazjum n.t. "Zastosowanie militarne laserów wysokiej mocy".

{morfeo 183}

Program wycieczek edukacyjnych dla uczniów uczestniczących w zajęciach:

1. z JĘZYKA ANGIELSKIEGO i JĘZYKA NIEMIECKIEGO  jednodniowa do Krakowa 25.05.2015 r. w programie zwiedzanie Starego Miasta, w tym m.in. Collegium Maius oraz Wawelu (Katedra z Dzwonem Zygmunta i Grobami Królów i Wielkich Polaków) - 37 osób,

2. z WOS i JĘZYKA POLSKIEGO dwudniowa do Warszawy 17 - 18.06.2015 r. w programie m.in. zwiedzanie Zamku Królewskiego, Sejmu, Muzeum Wojska Polskiego, Starówki, Parku Łazienkowskiego, Stadionu Narodowego, Wilanowa, Starych Powązek, Pałacu Kultury i Nauki, przejażdżka Metrem i obejrzenie przedstawienia teatralnego - 51 osób,

{morfeo 192}

3. z MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII jednodniowa do Planetarium w Chorzowie 23.06.2015 r. na seans edukacyjny n.t. "Cztery pory roku" oraz do Obserwatorium Astronomicznego - 72 osoby,

4. z BIOLOGII jednodniowa do Wrocławia 24.06.2015 r. do Muzeum Przyrodniczego i do ZOO z Afrykanarium - 13 osób.

Maria Karwecka

Szkolny Koordynator Projektu

Gimnazjalny Inkubator Talentów

PSG nr 1 w Krapkowicach

{morfeo 180}


Dotyczy umowy nr POKL.09.01.02-16-036/13-00 z dnia 07.01.2014 r. o dofinansowanie projektu nr POKL 09.01.02-16-036/13 p.n. "Gimnazjalny Inkubator Talentów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.  Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

"Samorząd terytorialny" nie jest taki  straszny...?

28 kwietnia w naszej szkole odbyły się eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" pod patronatem Burmistrza Krapkowic, Pana Andrzeja Kasiury.

Głównym celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie na szczeblu województwa, powiatu i gminy, a także poszerzenie wiedzy o swoim regionie.

W eliminacjach szkolnych wzięło udział dziewięcioro uczniów, którzy wykazali się wiedzą o samorządzie terytorialnym daleko wykraczającą poza tą obowiązującą w szkole.

Uczniowie rozwiązywali test składający sie z 34 pytań, a później cztery osoby, które uzyskały najwięcej punktów z testu, odpowiadały na pytania problemowe.

Zarówno w części pisemnej, jak i ustnej najlepszy wynik uzyskała uczennica klasy III c gimnazjum Nikola Jerszyńska i będzie reprezentowała naszą szkołę na XIV Wojewódzkim Konkursie "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu 29 maja 2015 r.

Nikola okazała się najlepsza, ale pozostali uczniowie również wykazali się dużą wiedzą, dlatego też Pan Burmistrz osobiście im pogratulował i wręczył nagrody doceniając ich ogromny wysiłek.

29 maja 2015 r. Nikola Jerszyńska zakwalifikowała się do ustnego finału konkursu uzyskując tytuł finalistki.

Organizatorką i opiekunką konkursu była Pani Wiesława Wanicka realizująca zajęcia z WOS w ramach Projektu.

{morfeo 185}

Zajęcia pozalekcyjne z biologii

10 października 2014 r. wycieczka po lesie pod kierunkiem pracownika Nadleśnictwa Pruszków Pana Pioska zakończona ogniskiem była dobrą formą spędzenia czasu zajęć pozalekcyjnych. Wiedza uczniów o lesie została wzbogacona przez fachową pogadankę na temat drzewostanu, zależności w biocenozie. Uczniowie poznali rośliny wskaźnikowe, nauczyli się praktycznie rozpoznawania drzew i krzewów, a także zostali zapoznani z pracą leśnika. Piękna pogoda było idealnym dopełnieniem tego jesiennego popołudnia. (fot. J.Zimoch)

{morfeo 186}

Zajęcia pozalekcyjne z wos

6 listopada 2014 r. uczniowie klas I z opiekunką Panią Wiesławą Wanicką uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Promocji i Rozwoju Gospodarczego przez Panią Irenę Wójcik. Tematem spotkania było dotychczasowe uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej, a także omawiane były korzyści z tego tytułu dla Krapkowic. Młodzież była zainteresowana inwestycjami i projektami przeprowadzonymi z udziałem środków unijnych. Przy okazji młodzi ludzie dowiedzieli się, czym jest i jaka rolę pełni samorząd gminny.

Spotkanie było bardzo ciekawie przygotowane, dlatego nasi uczniowie zainteresowani tymi sprawami aktywnie w nim uczestniczyli zadając pytania. Na zakończenie wizyty uczniowie i ich opiekunka otrzymali kalendarze na 2015 rok wydany przez gminę Krapkowice w ramach projektu p.n. "10 lat przyjaźni i współpracy partnerskiej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy Granice. Ponadto otrzymali książkę promującą działalność samorządu, która z pewnością przyda im się na zajęciach projektu.

{morfeo 169}

Wycieczka do  Oczyszczalni Ścieków w Krapkowicach

14 października 2014 r. w ramach zajęć z chemii, biologii i fizyki uczniowie z opiekunami zwiedzili biologiczno-mechaniczną oczyszczalnię ścieków. Tam też dowiedzieli się, skąd się biorą ścieki i w jaki sposób powstają, jakie właściwości fizyczne i chemiczne ma woda, ile jest klas czystości wody, jak badana jest jej czystość i na czym polega oczyszczanie ścieków, a także, jakie są skutki zanieczyszczania wód.

Zwiedzanie zbiorników dla uczestników wycieczki nie było przyjemnym przeżyciem. Unoszące się opary miały niemiły zapach, ale wiedza, która tam zdobyli może im się nieraz przydać w życiu.

Wycieczka do zakładów papierniczych Metsa Tissue w Krapkowicach

10 listopada 2014 r. w ramach zajęć chemii, biologii i fizyki zwiedzono zakłady papiernicze.

Jak powstaje papier, co jest głównym surowcem do jego produkcji, celuloza i jej właściwości, produkcja papieru oraz zużycie wody i energii w jej trakcie - to teoretyczna wiedza, którą zdobyli uczniowie w czasie wycieczki. Natomiast praktycznie badali właściwości celulozy i zachwycili się komputeryzacją całego procesu produkcji papieru. Zobaczyli jej efekt - produkt końcowy - papier w różnorodnym asortymencie. Poznali także właściwości chemiczne produktów.

{morfeo 187}

Maria Karwecka

Szkolny Koordynator Projektu

Gimnazjalny Inkubator Talentów

PSG nr 1 Krapkowice


 

Realizację projektu zaczęto w czerwcu 2014 r. zajęciami SZOK - doradztwo edukacyjno-zawodowe dla klas III gimnazjum. W ramach tych działań uczniowie wzięli udział w wycieczce do zakładów poligraficznych Chespa. Poznali bardzo ciekawą historię zakładu, dowiedzieli się, na czym polega specyfika jego działalności. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali przewodników oprowadzających ich po poszczególnych halach. Wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. Ponadto uczestniczyli w warsztatach tanecznych oraz wypełniali ankiety na temat swoich skłonności zawodowych (umiejętności i zdolności, które mogą pomóc im w wyborze swojej przyszłości zawodowej).

Dotyczy umowy nr POKL.09.01.02-16-036/13-00 z dnia 07.01.2014 r.
o dofinansowanie projektu nr POKL.09.01.02-16-036/13,
pn. "Gimnazjalny Inkubator Talentów" dofinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013,
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


3 czerwca 2013 r. klasy II gimnazjum zaprezentowały swoje prace na temat reklamy. Uczniowie klas I oglądali prace swoich starszych koleżanek i kolegów z klas II poznając różnorodne sposoby przedstawienia tego samego tematu. W większości były to prezentacje komputerowe, zdarzały się filmy nakręcone i zmontowane przez uczniów, a także plyta nagrana przez uczennice klasy II a i I b. Poznaliśmy historię reklamy, różnorodne formy wykorzystywania jej w różnych dziedzinach życia poprzez dawne i współczesne media. Prace oceniała komisja projektu.

{morfeo 102}


27 marca 2013 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Państwowego Muzeum K.L. Auschwitz - Birkenau.

Przed wycieczką na lekcjach historii uczniowie poznali dzieje obozu i tragedię jego więźniów. Po obejrzeniu filmu trzech przewodników oprowadziło nas po obozie. Budynki w Auschwitz zawierają ekspozycje na temat tego obozu zagłady. Po zwiedzeniu Auschwitz dowiedzieliśmy się, w jakich warunkach żyli i jak ginęli więźniowie w Birkenau. Mimo, że tego dnia było bardzo zimno, teren muzeum zwiedzały liczne grupy z kraju i z zagranicy.  Pamięć o ludziach, którzy tam zginęli musi być żywa.

Różewicz Tadeusz

Warkoczyk

Kiedy już wszystkie kobiety
z transportu ogolono
czterech robotników miotłami
zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy

Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych
w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki
i kościane grzebienie

Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta

W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy
uduszonych
i szary warkoczyk
mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole
niegrzeczni chłopcy

 Po południu udaliśmy się do Krakowa. Zwiedziliśmy Rynek  i niektórzy również Wawel. Do Krapkowic wróciliśmy o godzinie 17.

{morfeo 91}

 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 507, W tym miesiącu: 17098, Wszystkich: 1848014