×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Opłaty za duplikaty

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw. (Dz. U. Nr 58, poz.504 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635z późn. zm.)

Uprzejmie zawiadamiamy, że za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

  • duplikat legitymacji szkolnej 9,00 zł,
  • duplikat świadectwa 26,00 zł

 Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

 Gmina Krapkowice

 PSSP nr 5 im. Janusza Korczaka

 Os. XXX-lecia 24

 47-303 Krapkowice

 Bank Spółdzielczy w Krapkowicach  61 8884 0004 2001 0034 6371 0001

z dopiskiem imię i nazwisko ucznia/absolwenta

 

Osoba zainteresowana składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej.

Do podania należy załączyć:

  • dowód wpłaty,
  • aktualne zdjęcie (w przypadku prośby o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej),
  • zniszczoną legitymację(w przypadku posiadania zniszczonego dokumentu).

Wydanie duplikatu następuje po potwierdzeniu przez osobę zainteresowaną odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem.

DOCXWniosek o wydanie duplikatu leg-świad.docx
 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 56, W tym miesiącu: 100827, Wszystkich: 2062049