×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sekrety nauki

 

Zaczarowany Świat

Uczniów ze szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej Zapraszamy na zajęcia realizowane w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych RZPWE w Opolu (Zaczarowany Świat), zmodernizowanych i unowocześnionych, dostosowanych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Istotą tych zajęć jest aktywizujące podejście do nauki i przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie eksperymentów i doświadczeń jako podstawy zainteresowania problemem. Proponowana tematyka zajęć to m.in. doświadczenia i pokazy z mechaniki, optyki, techniki, nowoczesnych technologii, zmysłów człowieka. Każdy uczeń weźmie udział w 6 godzinnych praktycznych zajęciach – przewidziane są nagrody konkursowe dla grup uczniów. Zajęcia prowadzone będą przez animatorów, którzy objaśniają zjawiska, pomagają odkrywać zależności, stawiają pytania, pobudzają uczniów do wyrażania własnych przemyśleń czy pomysłów kierując się zasadą „zobacz – dotknij – zrozum”.

Uzupełnieniem zajęć będzie platforma edukacyjna, na której umieszczane będą materiały dydaktyczne, opisy zajęć, wyniki doświadczeń, będzie ona służyła do komunikacji pomiędzy animatorami a nauczycielami, prezentacji dobrych praktyk.

Przewidziano również dla każdej szkolnej grupy projektowej 3 godziny zajęć pokazowych i eksperymentów, które odbędą się w szkołach i prowadzone będą przez animatorów. Zajęcia te stanowić będą wprowadzenie do zajęć w pracowniach eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Organizacja zajęć:

 • przewóz uczniów autokarem ze szkoły do Zaczarowanego Świata i z powrotem (8:00 - 14:00)
 • udział w zajęciach
 • ciepły posiłek regeneracyjny
 • opieka logistyczna
 • 1 opiekun na ok. 15 dzieci

Miejsca edukacji bezpośredniej

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy na zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej. Zajęcia mają na celu kształcenie kompetencji kluczowych - społecznych:

 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki muzyczne 
 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki teatralne
 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez kontakt z przyrodą
 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez wizyty w gospodarstwach edukacyjnych

Powyższe zajęcia dedykowane są w pierwszej kolejności uczniom klas V oraz IV. W miarę wolnych miejsc rekrutacja może dotyczyć również uczniów innych roczników. W zajęciach mogą uczestniczyć ci sami bądź różni uczniowie.

oraz tworzenie warunków dla nauczania na metodzie eksperymentu:

 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez pokazy na uczelni wyższej (uczniowie klas V, w miarę miejsc uczniowie innych klas)
 • w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez festiwale nauki i eksperymentu - 2 festiwale

Organizacja zajęć:

 • przewóz uczniów autokarem ze szkoły do miejsca edukacji bezpośredniej i z powrotem (8:00 - 14:00)
 • udział w zajęciach
 • posiłek regeneracyjny lub poczęstunek w zależności od liczby godzin zajęć
 • opieka logistyczna
 • 1 opiekun na ok. 15 dzieci

Zajęcia dodatkowe

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaplanował 20 godzinne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów. Uczniowie otrzymają wsparcie poparte diagnozą potrzeb własnych w szkole.

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o metodę eksperymentu.

W szkołach przewiduje się zorganizowanie średnio 2 - 3 grup, każda realizująca 20 godzinne zajęcia, które ze względów organizacyjnych projektu winny być przeprowadzone w roku kalendarzowym 2017. Liczba grup oraz ich liczebność wynikać będzie z potrzeb i uwarunkowań szkoły oraz możliwości organizacyjnych projektu. Scenariusze tych zajęć opracowują sami prowadzący w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, przedkładając je do zatwierdzenia realizatorowi projektu.

Każda szkoła organizująca ww. zajęcia może liczyć na wsparcie w doposażeniu w materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć oraz wsparcie  w postaci m.in. przyrządów do pomiarów i wykonywania doświadczeń, preparatów do obserwacji mikroskopowych, sprzętu laboratoryjnego, sprzęt ochronny itp.

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 519, W tym miesiącu: 17110, Wszystkich: 1848026