×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Szkoła podstawowa

1a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  Edw 22 Edw 22 wfs s Edw 22 j.ang 22
2 8:55- 9:40  Edw 22 Edw 22 wfns s Edw 22 Edw 22
wfs s
3 9:50-10:35  Edw 22 Edw 22 Edw 22 zaj.k 58 Edw 22
4  10:45-11:30  Ed.mu 22 relig 22 Edw 22 j.ang 22 Ed.pl 22
5 11:40-12:25  wfns 28 wfns 28 relig 22 wfs s wfs s
wfs z wfs s
6 12:45-13:30  wfs z wfs 28     wfs s wfs 28
7 13:45-14:30          etyka 18        
8 14:35-15:20          etyka 18        
2a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  Edw 23 Edw 23 Edw 23 wfd b wfd s
wfc b wfc s
2 8:55- 9:40  Edw 23 Edw 23 Edw 23 wfd b wfd s
wfc b wfc s
3 9:50-10:35  j.ang 23 Edw 23 wfd z j.ang 23 Edw 23
wfc z
4  10:45-11:30  Edw 23 wfd s wfd z Edw 23 Edw 23
wfc s wfc z
5  11:40-12:25  wfd s wfd s Ed.pl 23 Edw 23 Edw 23
wfc s wfc s
6 12:45-13:30  wfd s Ed.mu 23 relig 23 zaj.k 60 relig 23
wfc s
7  13:45-14:30  j.mn. 23 j.mn. 23     j.mn. 23    
2b
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.ang 19 Edw 19 wfs s Edw 19 zaj.k 58
2 8:55- 9:40 Edw 19 Edw 19 wfns s Edw 19 Edw 19
wfs s
3 9:50-10:35 Edw 19 Edw 19 Edw 19 Edw 19 Edw 19
4 10:45-11:30 relig 19 Ed.pl 19 Edw 19 relig 19 j.ang 19
5 11:40-12:25 wfns 28 wfns 28 Edw 19 wfs s wfs s
wfs z wfs s j.mn.-ns 18 j.mn.-ns 18
6 12:45-13:30 wfs z wfs 28 Ed.mu 19 wfs s wfs 28
j.mn.-ns 18 j.mn.-ns 18 j.mn.-ns 18
7  13:45-14:30 j.mn.-s 23 j.mn.-s 23 etyka 18 j.mn.-s 23    
8  14:35-15:20         etyka 18        
2c
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  Edw 25 Edw 25 Edw 25 wf 25 Edw 25
2  8:55- 9:40  Edw 25 Edw 25 Edw 25 Edw 25 Edw 25
3 9:50-10:35  relig 25 Edw 25 Edw 25 Edw 25 relig 25
4 10:45-11:30  Edw 25 wf 28 Ed.mu 25 j.ang 25 wf 28
5 11:40-12:25  zaj.k 58 j.mn. 20 j.ang 25 gimn. 28 Ed.pl 25
6 12:45-13:30          j.mn. 20 j.mn. 20    
2d
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  Edw 20 wf 28 Edw 20 j.ang 20 relig 20
2  8:55- 9:40  Edw 20 Edw 20 Edw 20 Edw 20 Edw 20
3 9:50-10:35  wf 28 Edw 20 Edw 20 Edw 20 Edw 20
4 10:45-11:30  Ed.mu 20 zaj.k 58 j.ang 20 Edw 20 Edw 20
5 11:40-12:25  relig 20 j.mn. 20 wf 28 gimn. 28 Ed.pl 20
6 12:45-13:30          j.mn. 20 j.mn. 20    
7  13:45-14:30          etyka 18        
8  14:35-15:20          etyka 18        
3a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  wfd h Edw 21 Edw 21 wfd b Edw 21
wfc s wfc b
2 8:55- 9:40  wfd h Edw 21 Edw 21 wfd b Edw 21
wfc s wfc b
3 9:50-10:35  Edw 21 wfd z Edw 21 Edw 21 Edw 21
wfc z
4 10:45-11:30  Edw 21 wfd z Ed.pl 21 Edw 21 j.ang 21
wfc z
5 11:40-12:25  Edw 21 relig 21 wfd s Ed.mu 21 wfd s
wfc s wfc s
6 12:45-13:30  zaj.k 60 j.ang 21 wfd s relig 21 wfd s
wfc s wfc s
7 13:45-14:30  j.mn. 23 j.mn. 23     j.mn. 23    
3b
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  Edw 18 Edw 43 Ed.pl 18     wf b
2 8:55- 9:40  Edw 18 Edw 43 j.ang 18 j.ang 21 wf b
3 9:50-10:35  Edw 18 relig 21 Edw 18 relig 18 Edw 18
4 10:45-11:30  wf 28 Edw 21 Edm 28 Edw 18 Edw 18
5 11:40-12:25  Edw 22 zaj.k 58 Edw 21 Edw 18 j.mn. 18
6 12:45-13:30      j.mn. 18     gimn. 28 j.mn. 18
3c
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45      Edw 18 j.ang 22 Edw 18 SKS b
2 8:55- 9:40  wf 28 Edw 18 wf 28 Edw 18 SKS b
3 9:50-10:35  zaj.k 58 Edw 18 Edw 23 wf s2 Edw 58
4 10:45-11:30  Edw 18 relig 18 Edw 18 j.ang 43 Edw 58
5 11:40-12:25  Edw 18 Ed.pl 18 Edw 18 relig 22 j.mn. 18
6 12:45-13:30  Edw 18 j.mn. 18 Edm 18 gimn. 28 j.mn. 18
4a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  wfd h j.ang 67 muzyk 70 przyr 46 wfd s
wfc s wfc s
2 8:55- 9:40  wfd h matem 68 matem 57 j.pol 66 wfd s
wfc s wfc s
3 9:50-10:35  matem 57 j.pol 66 hist. 46 j.ang 70 zaj.k 60
4 10:45-11:30  j.pol 66 j.pol 66 przyr 59 matem 57 j.pol 66
5 11:40-12:25  przyr 59 wfd z wfd t wfd s zaj.t 69
wfc z wfc t wfc s
6 12:45-13:30  j.ang 59 wfd z wfd s wfd s plast 70
wfc z wfc s wfc s
7 13:45-14:30  godz. 66     j.mn. 44 relig 56 relig 56
8  14:35-15:20  j.mn. 44         j.mn. 44    
4b
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45          j.pol 55 wf s    
2 8:55- 9:40  j.ang 67 j.pol 55 j.pol 55 wf s j.ang 67
3 9:50-10:35  plast 70 przyr 57 przyr 59 matem 45 j.pol 55
4 10:45-11:30  hist. 46 muzyk 70 matem 45 przyr 54 zaj.t 69
5 11:40-12:25  matem 57 matem 44 wf z j.ang 46 godz 55
6 12:45-13:30  j.pol 55 zaj.k 60 wf z relig 56 etyka 43
7 13:45-14:30      relig 56 j.mn. 44     etyka 43
8  14:35-15:20  j.mn. 44         j.mn. 44    
5a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  j.pol 55 j.pol 55 wfd b j.pol 55 zaj.k-1/2 60
wfc b j.ang-2/2 43
2 8:55- 9:40  przyr 68 j.ang-1/2 67 wfd b j.pol 55 j.pol 55
zaj.k-2/2 60 wfc b
3 9:50-10:35  hist. 46 przyr 68 przyr 68 wfd s wfd s
wfc s wfc s
4 10:45-11:30  matem 44 matem 44 matem 44 wfd s wfd s
wfc s wfc s
5 11:40-12:25  zaj.t 69 relig 56 muzyk 70 matem 44 matem 44
6 12:45-13:30  relig 56 wfd h j.ang-1/2 45 plast 70 etyka 43
wfc h j.ang-2/2 43
7 13:45-14:30  wfd 28 wfd h godz. 46 j.ang-1/2 67 etyka 43
wfc t wfc h j.ang-2/2 43
8 14:35-15:20  wfd s j.mn. 44 j.mn. 44        
wfc s
9 15:30-16:15      j.mn. 44 HiK N 44        
5b
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  j.ang-1/2 67 wfd s przyr 59 j.ang-1/2 67 j.ang-1/2 67
wfc s
zaj.k-2/2 60
2 8:55- 9:40  matem 44 wfd s matem 44 j.pol 54 plast 70
wfc t
3 9:50-10:35  godz. 56 matem 44 wfd t j.pol 54 hist. 46
wfc s
4 10:45-11:30  przyr 59 przyr 59 wfd s matem 44 matem 44
wfc s
5 11:40-12:25  zaj.k-1/2 60 j.pol 54 j.pol 54 relig 55 j.pol 54
j.ang-2/2 43
6 12:45-13:30  muzyk 69 relig 46 zaj.t 69 j.ang-2/2 67 etyka 43
7  13:45-14:30          j.ang-2/2 67     etyka 43
8 14:35-15:20      j.mn. 44 j.mn. 44        
9 15:30-16:15      j.mn. 44 HiK N 44        
6a
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45  przyr 68 matem 44 wfd b j.pol 66 matem 44
wfc b
2 8:55- 9:40  wfd 28 relig 45 wfd b j.ang-1/2 43 j.pol 66
wfc t wfc b j.ang-2/2 45
3 9:50-10:35  wfd s zaj.t 56 j.ang-1/2 43 matem 44 j.ang-1/2 45
wfc s zaj.k-2/2 60 j.ang-2/2 67
4 10:45-11:30  zaj.k-1/2 60 hist. 46 j.pol 66 przyr 68 relig 45
j.ang-2/2 67
5 11:40-12:25  j.pol 66 przyr 68 j.pol 66 wfd z wfd h
wfc s wfc h
6 12:45-13:30  matem 44 j.pol 66 matem 44 wfd z wfd h
wfc t wfc h
7 13:45-14:30  godz. 56 wfd h plast 70 hist. 54 j.mn. 44
wfc h
8 14:35-15:20  wych. 45 wfd h muzyk 70     j.mn. 44
wfc h
9 15:30-16:15  j.mn. 44                
6b
  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45      wfd t zaj.k 60 matem 44 przyr 68
    wfc s
2 8:55- 9:40  zaj.t 56 wfd s matem 58 przyr 68 relig 45
wfc s
3 9:50-10:35  matem 59 j.ang 46 wfd s j.pol 55 muzyk 59
wfc s
4 10:45-11:30  j.ang 46 matem 56 wfd t j.pol 55 j.pol 55
wfc s
5 11:40-12:25  j.pol 55 j.pol 55 j.pol 55 hist. 54 matem 59
6 12:45-13:30  plast 70 hist. 54 przyr 68 j.ang 56 godz. 59
7  13:45-14:30  relig 45             j.mn. 44
8 14:35-15:20  wych. 45             j.mn. 44
9 15:30-16:15  j.mn. 44                

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 9, W tym miesiącu: 93173, Wszystkich: 1536862