×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Procedury podczas pandemii COVID 19 obowiązujące w świetlicy szkolnej

 1. Do świetlicy mogą być przyprowadzane tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
 2. Zabrania się przyprowadzania dziecka, u którego w rodzinie któryś
  z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 3. Zabrania się przynoszenia do świetlicy dodatkowych przedmiotów.
 4. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe. Dziecko będzie odbierane przy drzwiach wejściowych do szkoły. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazywane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły.
 5. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu, a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania.
 6. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk wodą z mydłem, szczególnie przed przyjściem na świetlicę, po jej opuszczeniu, po powrocie ze spaceru, przed posiłkiem oraz po skorzystaniu z toalety.
 8. Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę, a w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 9. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować (np. klocki).
 10. Uczniowie przebywający w świetlicy posiadają:

- własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze, nie mogą wymieniać się nimi między sobą

- własne jedzenie i picie, którym nie dzielą się z innymi.

Bezpieczny powrót do szkół.

 Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 786, W tym miesiącu: 92987, Wszystkich: 1536676