×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Boisko szkolne w czasie wakacji 2021

Regulaminy dotyczące obiektów sportowych i ich korzystania przy PSSP nr 5

Regulamin korzystania z boiska przy PSSP 5 w Krapkowicach w okresie wakacyjnym

boisko szkolne jest czynne w godz. 14.00 – 19.00.

Postanowienia ogólne

W czasie wakacji udostępnione zostanie boisko przyszkolne zgodnie z niniejszym regulaminem.

Każdy korzystający zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i ścisłym przestrzeganiem jego zapisów.

Obowiązujące zasady bezpieczeństwa

 1. Należy zachować dystans społeczny.
 2. Każdy korzystający z obiektu ma obowiązek posiadania własnych środków dezynfekujących.
 3. Wprowadza się ograniczenie liczby osób przebywających jednocześnie na boisku, do 75% obłożenia.
 4. Korzystanie z koszy na śmieci odbywa się zgodnie z ich oznakowaniem.
 5. Nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,.
 6. Zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.

Dodatkowe Zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z boiska

 1. Tylko zdrowe osoby mogą korzystać z udostępnionego boiska .
 2. Osoba korzystająca z udostępnionego boiska nie może swobodnie przemieszczać się po pozostałym  terenie przyszkolnym.

Grupy zorganizowane
(kluby sportowe, grupy wynajmujące na podstawie wcześniejszego ustalenia wejścia z dyrektorem)

 1. Uczestnicy i trener po zakończeniu zajęć zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia terenu szkoły.
 2. Za przestrzeganie zasad dotyczących bezpieczeństwa oraz za poinformowanie o nich uczestników i opiekunów odpowiada trener.
 3. Udostępnianie boiska odbywa się na podstawie wcześniejszej rezerwacji.
 4. Uczestnicy zajęć wchodzą na teren przyszkolny wyłącznie w obecności trenera i w jego obecności opuszczają teren.

Postanowienie końcowe

 1. Niniejszy regulamin zostaje zamieszczony na stronie internetowej szkoły i przy boisku szkolnym.

Dyrektor Szkoły

Mariusz Znamiec 

 

 

 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 167, W tym miesiącu: 22260, Wszystkich: 1586196