×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Procedury zachowania bezpieczeństwa w czasie zimowiska- półkolonii w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

Procedury zachowania bezpieczeństwa w czasie zimowiska- półkolonii w Publicznej Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Krapkowicach

04.01.2021 r.- 08.01.2021 r.

Celem wdrażanych wytycznych jest:

- wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia uczestników zimowiska,

- minimalizowanie ryzyka zakażenia przez wprowadzenie regulaminu dla dzieci oraz ich rodziców,

- ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w celu zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem,

- kompleksowe działanie dostosowane do zaawansowania stanu epidemicznego, w tym zapewnienie opieki i wychowania.

1. Zimowisko jest organizowane dla uczniów klas I- IV szkoły podstawowej.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 do 14.00.

2. Uczestnikami zimowiska mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3. Dzieci i rodzice zapoznali się i zaakceptowali  wytyczne i regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas zimowiska.

4. Rodzice zobowiązani są do udostępnienia organizatorowi zimowiska numeru telefonu lub innego sposobu szybkiego kontaktu. Zobowiązują się do niezwłocznego odbioru [do 2 godz.] dziecka z zimowiska, jeśli u dziecka wystąpią niepokojące objawy [kaszel, duszności podwyższona temperatura]. Odprowadzając lub odbierając  dziecko ze szkoły nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej, w której obowiązują następujące zasady:

- 1 opiekun z dzieckiem,

- dystans min. 1,5 m od kolejnego opiekuna i innych osób w szkole,

- przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli [dezynfekcja rąk, stosowanie maseczek].

Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

5. Na cele zimowiska przeznaczono jadalnię, sale dydaktyczne i salę gimnastyczną. Jedna grupa przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Skład grupy nie ulega zmianie. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali wychowawcy. Podczas zimowiska w szkole nie będą odbywać się inne zajęcia. Każda grupa liczy najwyżej 12 uczestników. Obowiązuje indywidualny dla  każdej grupy plan pracy oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.

6. Program zimowiska będzie realizowany w szkole lub w jej najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi [zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS rekomendowane są wyjścia do parku, lasu, terenów zielonych z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej]. 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 606, W tym miesiącu: 27203, Wszystkich: 1217939