×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Wznowienie pracy szkół i placówek oświatowych – regulacje prawne oraz szczegółowe wytyczne sanitarne

Poniżej został zamieszczony list Ministra Edukacji do dyrektorów szkół:

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Od 18 maja br. wznawiamy stopniowo pracę szkół i placówek oświatowych. W załączeniu przekazuję regulacje prawne w tym zakresie oraz szczegółowe wytyczne sanitarne, które pomogą Państwu w bezpieczny sposób zorganizować pracę placówki.

Kalendarz najważniejszych zmian w systemie oświaty wygląda

następująco:

od 18 maja br.:

* możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i dla klas III branżowych szkół I stopnia;

* wznowienie pracy schronisk młodzieżowych i międzyszkolnych ośrodków sportowych, młodzieżowych domów kultury, ognisk pracy pozaszkolnej, pałaców kultury oraz innych placówek tego typu;

* możliwość prowadzenia bezpośrednich zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjno-wychowawczych, rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania rozwoju.

Od 25 maja br.:

* możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych;

* organizacja konsultacji na terenie szkoły dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych;

* organizacja konsultacji dla absolwentów, w tym młodzieży ze szkół specjalnych, która w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego;

* możliwość realizacji staży uczniowskich i praktyk zawodowych przez uczniów klas 3 szkoły branżowej i technikum.

Od 1 czerwca br.:

* organizacja konsultacji dla uczniów wszystkich klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki, a także udostępnienie tej informacji rodzicom i uczniom.

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

Wkrótce otrzymają Państwo szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji egzaminów zewnętrznych i rozporządzenia regulujące te kwestie.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

PDFKonsultacje_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf
PDFRewalidacja_w_szkole_–_wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol.pdf
PDFWytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_szkol_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf
 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 1535, W tym miesiącu: 44951, Wszystkich: 964547