×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

klasa 2

Piątek, 27 marca 2020r.

jmn- klasa 2a

JPEGIMG_20200326_133713.jpeg
JPEGIMG_20200326_133644.jpeg

PDF27.03. j.n. kl 2a.pdf

edw kl2a
PDFklasa 2a dzień 27 marca.pdf

edw kl.2b

PDF27.03.2020r. klasa 2b EDW.pdf

Czwartek, 26 marca 2020r.

PDFklasa 2a Edukacja wczesnoszkolna.pdf
PDFklasa 2b Edukacja matematczna 26.03.pdf
PDFklasa 2b Edukacja polonistyczna, muzyczna, informatyczna.pdf
 

Logopedia

Ćwiczenia indywidualne i zalecenia do dalszej pracy dla uczniów objętych terapią logopedyczną zostały przesłane wychowawcom. Wychowawcy  przekazali je rodzicom drogą mailową.

Środa, 25 marca 2020r

Prosimy każdego dnia o potwierdzenie u wychowawcy, za pomocą poczty email,  że uczeń zapoznał się z zadaniami na dany dzień. Takie potwierdzenie będzie równoznaczne z obecnością ucznia na lekcjach i odnotowane w edzienniku (będzie wpisany „ns”, co oznacza nieobecność usprawiedliwioną w szkole- w związku z nauczaniem na odległość)

 Klasa 2a

Klasa 2b

Zadania dla klasy 2a i 2b

Piszemy w zeszytach daty lekcji. Zeszyty zachowujemy do sprawdzenia.

Czytamy głośno i cicho dowolną książkę np.  3 razy po 10 minut.


Temat:   Moja rodzina. Edukacja wczesnoszkolna/ed.polonistyczna

  Porozmawiajcie w domu z wszystkimi członkami rodziny o aktualnej  sytuacji na świecie.
1  Napiszcie w zeszycie kilka zdań o tym jak można spędzać czas z rodziną w domu w czasie 
    kwarantanny.
2. Wypiszcie w zeszycie imiona członków swojej rodziny układając je  w kolejności alfabetycznej. 

Temat: Mnożenie w zakresie 30. Edukacja wczesnoszkolna/matematyka

 Przepisz i rozwiąż zadania w zeszycie.

1. Oblicz:  3∙5, 6∙2, 3∙7, 3∙5, 2∙4, 2∙8, 4∙3, 5∙3, 8∙2, 2∙7
2. Przepisz zadania do zeszytu, wykonaj napisz obliczenie, wykonaj rysunek pomocniczy i napisz odpowiedź całym zdaniem.
a) Anetka ma 3 monety po 5 zł. Ile złotych ma Anetka?
      rysunek:
     obliczenie:
     odpowiedź:

b) Mama kupiła 7 róż po 3 zł za sztukę. Ile mama zapłaciła za kwiaty?
c) Widzisz tabliczkę czekolady. Policz ile ma kostek.  Zapisz w zeszycie swoje obliczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Zadanie dodatkowe dla chętnych
Weź do ręki tabliczkę czekolady i policz ile ma kostek. Wypisz wszystkie możliwe działania, które „widzisz” . Narysuj swoją tabliczkę w zeszycie, napisz obliczenia.

3. Muzyka, kl. 2a Nauka piosenki o wiośnie.
Wyszukaj w Internecie słów piosenki o wiośnie pt: ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE - ŻABIE KROKI. Posłuchaj piosenki, spróbuj zatańczyć razem z żabką i bocianem, a może nawet nauczysz się śpiewać zwrotkę  i refren. Powodzenia.
Piosenkę zaśpiewamy wspólnie w klasie.

4.Edukacja informatyczna 2a  Ilustracja do piosenki w programie  PAINT.
Uruchom program PAINT i narysuj  ilustracje do piosenki o żabce i bocianie. Wykorzystaj wszystkie poznane narzędzia. Pracę zapisz i prześlij do pani na adres email :

5. Kółko polonistyczne Klasa 2b

Napisz w zeszycie tytuł i autora książki, którą czytasz w domu. Wykonaj do niej ilustrację.

Wychowanie fizyczne

PDFII b wychowanie fizyczne .pdf
PDFWychowanie fizyczne klasa 2a dziewczęta i chłopcy.pdf
 

Etyka

DOCXetyka zdalne.docx
 

Język angielski

PDFAngielski klasa 2a.pdf
PDFAngielski klasa 2b.pdf
 

Edukacja wczesnoszkolna klasy 2 12-24 marca 2020r.

Klasy drugie

Uczniowie mają codziennie:

-  czytać głośno i cicho np. 3 razy po 10 minut;

- przepisać 5 zdań;

- samodzielnie ułożyć i napisać 5 zdań na temat wybranego obrazka lub przeczytanego tekstu;

( Wszystko piszemy do zeszytu, pamiętamy o ładnym, starannym, kształtnym piśmie!)

Wszyscy uczą się tabliczki mnożenia- obowiązkowo do 30, ale można i do 100, a także trenują dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.

Proponujemy skorzystać ze stron internetowych:

https://www.tabliczkamnożenia.pl/

https://www.matzoo.pl/ 

http://pisupisu.pl/

W ramach plastyki wykonają pracę dowolną techniką – rysowanie, malowanie, wydzieranka itp. na temat: „Nadchodzi wiosna”

(Wszystkie prace, które uczniowie wykonają przyniosą później do szkoły!)

Religia

Klasa 2 a i 2 b 25 marca. Temat: Pan Jezus oddaje za nas życie.

Zapisać temat do zeszytu. Przeczytać temat w podręczniku i uzupełnić kartę pracy na str.131-132. Posłuchać na Y T piosenki "Rysuję krzyż".

Proszę obejrzeć w tym tygodniu filmik na Y T : Droga Krzyżowa dla dzieci z podkładem muzycznym oraz narysować lub wkleić do zeszytu krzyż z papieru i dorysować pod nim kwiaty dla Pana Jezusa.

J.angielski

Zadanie z języka angielskiego: Na kartkach ( najlepiej A3) dzieci rysują plan dnia.

 Piszą zdania " l get up at seven o'clock", "I eat my breakfast at eight o'clock ", "I do my homework at ten o'clock ", "I watch TV between one and two o' clock", "I have a shower at nine o c'clock"," I go to bed at half past nine in the evening"

Do każdego zdania mały rysunek. Można też napisać jeszcze inne zdania lub inne godziny.

jprazn@gmail.com

Jeżeli dzieci mają płytki do książek to proszę żeby sobie posłuchały piosenek i historyjek.

https://quizlet.com/pl/332548876/new-bingo-plus-2-unit-3-flash-cards/

Język mniejszości narodowej- niemiecki klasa 2b

26.03

Zaśpiewaj piosenkę „Die Jahresuhr” .  Wpisz nazwy miesięcy do zeszytu. Przy danym miesiącu narysuj symbol – obrazek, podkreśl aktualny miesiąc.

Sprawdź, ile potrafisz z https://learningapps.org/7667656

27.03

W podr. Str. 33 – posłuchaj i powtarzaj starając się zapamiętać nowe słówka. W ćw. Str. 53 zadanie 1, str.54 zadanie 2

Powtórz słownictwo z  https://learningapps.org/597530

Formy kontaktu poprzez e-dziennik lub adres e-mail BARGLOM

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

PDFGimnastyka korekcyjna klasy 1.pdf


 

 

Publiczna Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Krapkowicach
47-303 Krapkowice | ul. Os. XXX-lecia 24 | tel. 77 407 80 85
Statystyka odwiedzin: Dziś: 904, W tym miesiącu: 2866, Wszystkich: 1257856